โรงแรมฮิลตัน พัทยา ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาเยาวชนในสายอาชีพ Youth Career Development Program (YCDP) ผ่านทางองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย โดยโครงการดัง กล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Bright Blue Futures ของโรงแรมฯ

Local Volunteers Join Thousands of Team Members Across 90 Countries And Territories By Serving Father Ray Foundation, Mahatai Organization And Child Protection And Development Center

This information originated in Thai.

October 10, 2013

PATTAYA, Thailand - เมื่อเร็ว ๆ นี้ โรงแรมฮิลตัน พัทยา ได้เข้าร่วมในโครงการ พัฒนาเยาวชนในสายอาชีพ Youth Career Development Program YCDP โดยความร่วมมือกับ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2556 โดย โครงการพัฒน เยาวชนในสายอาชีพ หรือ Youth Career Development Program YCDP เป็น โครงการที่ยูนิเซฟริเริ่มร่วมกับโรงแรมแพนแปซิฟิคในปี 2533 โดยฝึกอบรมองค์ความรู้และทักษะการ โรงแรมให้แก่เด็กยากจนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงในประเทศไทย เพื่อสร้างโอกาสในอาชีพและป้องกันเด็กๆ จากการถูกล่อลวงจากขบวนการค้ามนุษย์หรือการแสวงประโยชน์ทางเพศ ซึ่งต่อมาโครงการได้ขยายยัง โรงแรมอื่น ๆ ตลอดจนธนาคารและโรงพยาบาลอีกด้วย

เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของเยาวชนในธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ องค์การ ยูนิเซฟ ประเทศไทยและองค์กรอื่น ๆ จึงได้ร่วมมือกันในการสานต่อโครงการพัฒนาเยาวชนในสายอาชีพ Youth Career Development Program YCDP เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ในหมู่เยาวชน สอดแทรก เรื่องของการสร้างโอกาสในอาชีพให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ โครงการดังกล่าวนี้จะประกอบไปด้วย การให้การฝึกงานอย่างเข้มข้ กว่า 20 สัปดาห์ในสถานประกอบการจริงสําหรับเด็กนักเรียนที่ได้รับการ คัดเลือก เพื่อให้ได้รับทั้งองค์ความรู้ประกอบกับการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงในองค์กรนั้น ๆ อาทิ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกครัว แผนกแม บ้าน รวมไปถึงแผนกช่างอีกด้วย โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่ โรงแรมฮิลตัน พัทยาได้เข้าร่วมกับโครงการดังกล่าว

การร่วมมือของโรงแรมฮิลตัน พัทยาในโครงการพัฒนาเยาวชนในสายอาชีพ Youth Career Development Program YCDP ถือเป็นส่วนหนึ่งของความริเริ่มที่จะทําให้เกิดการร่วมมือกันในการ พัฒนาความสัมพันธ์ การสร้างโอกาสในอาชีพให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นโดยผ่านทางโครงการดี ๆ ของโรงแรม และรีสอร์ทในเครือฮิลตัน หรือโครงการ Bright Blue Futures ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเยาวชนให้ เกิดความยั่งยืนขึ้นในสังคม โดยผ่านท การช่วยเหลือทางทั่วไป อาทิ อาหาร ที่พัก การศึกษา การใช้ ชีวิต การฝึกอบรมเป็นต้น โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฮิลตัน ได้ขยายความช่วยเหลือนี้ออกไปอย่างกว้าง ขวางโดยมีพนักงานกว่า 144,000 คนทั่วโลกที่ให้ความร่วมมือผ่านทางโครงการดังกล่าวนี้"โครงการพัฒนาเยาวชนในสายอาชีพ Youth Career Development Program YCDP นี้ถือเป็นอีกหนึ่ง โครงการเด่นในปีนี้ที่ทางโรงแรมฮิลตัน พัทยา ได้เข้าร่วม โดยมุ่งหวังว่าเราจะสามารถเป็นองค์กรหนึ่งที่ ให้ความช่วยเหลือเยาวชนได้" มร เจอราร์ด วอล์คเกอร์ ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการโรงแรมฮิลตัน พัทยา กล่าว "ปัญหาเกี่ยวเนื่องกับเยาวชนเป็นปัญหาที่ทั่วโลกต้องพบเจอ แต่ที่โรงแรมฮิลตัน พัทยา พวกเราได้ เล็งเห็นถึงโอกาสที่จะเป็นโรงแรมแห่งความหวังที่จะหยิบยื่นโอกาสในการพัฒนางานอาชีพให้กับเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพวกเขาต่อไป"

กลุ่มเยาวชนถือเป็นกลุ่มคนรุ่นต่อไป ถือเป็นนักพัฒนา เป็นความหวังของโลกในอนาคน มีเยาวชนกว่า 200 ล้านคนทั่วโลกประสบปัญหากับภาวะยากจน กว่า 75 ล้านคนที่ตกงาน โดยภาคธุรกิจท่องเที่ยวได้
จ้างงาน 255 ล้านคน และภายในปี 2565 มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่าเยาวชนกว่า 73 ล้านคนจะได้รับ การจ้างงานในภาคธุรกิจนี้ โรงแรมฮิลตัน พัทยา มีความชื่อเหลือเกินว่าพวกเราจะสามารถสร้างความ แตกต่างขึ้นได้โดยผ่านทางการร่วมมือกันขององค์กรต่าง ๆ ในครั้งนี้รวมไปถึงองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยด้วย

สื่อมวลชนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรมฮิลตัน พัทยาได้ที่ http://news.hilton.com ราย ละเอียดเกี่ยวกับความช่วยเหลือและการสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเยาวชนโดยฮิลตัน เวิลด์ไวด์ได้ที่ hiltonworldwide.com/youth รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ Bright Blue Futures ได้ที่ www.youth.hilton.com.

About Hilton Pattaya
Unique by design and centrally located, Hilton Pattaya rises 34 levels above CentralFestival Pattaya Beach, South East Asia's largest beachfront shopping complex, with spectacular views North and South over Pattaya Bay and the Gulf of Thailand. Styled with the property's beachfront location in mind, all Hilton Pattaya rooms and suites feature 180 degrees of unobstructed ocean views with private balconies. This unique position forms the core of Hilton Pattaya's design concept and philosophy. Panoramic views, high quality design and finishes, and impeccable service play an integral part of the experience that is on offer to both leisure and business travelers. From the moment you arrive you will know that a new standard for style and sophistication has been set. A unique combination of light, textures and finishes create an atmosphere of pure indulgence. Just 90 minutes from Bangkok Suvarnabumi International Airport and with so much luxury to offer, the Hilton Pattaya is your new recreation and business destination of choice. For information, please visit www.pattaya.hilton.com or contact the hotel directly on + 66 (0)3 825 3000.

Contact

Treamprom Klinhom
Hilton Pattaya
+66 038 253 028
treamprom.klinhom@hilton.com

About Hilton

Hilton (NYSE: HLT) is a leading global hospitality company, with a portfolio of 14 world-class brands comprising more than 5,200 properties with more than 856,000 rooms, in 105 countries and territories. Hilton is dedicated to fulfilling its mission to be the world’s most hospitable company by delivering exceptional experiences – every hotel, every guest, every time. The company's portfolio includes Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Curio Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton and Hilton Grand Vacations. The company also manages an award-winning customer loyalty program, Hilton Honors. Hilton Honors members who book directly through preferred Hilton channels have access to instant benefits, including a flexible payment slider that allows members to choose exactly how many Points to combine with money, an exclusive member discount that can’t be found anywhere else, and free standard Wi-Fi.  Visit newsroom.hilton.com for more information and connect with Hilton on Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, and YouTube.